Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Partneriaid a Chymorth

Prosiect cydweithredol yw rAdda gyda Storiel, sydd newydd symud i Balas yr Esgob ar lan yr afon. Bydd y prosiect yn ymchwilio i hanes Bangor yng nghyd-destun cyfnod newydd ym mywyd y ddinas, wrth i'r ddinas ddatblygu ei hardal ddiwylliannol.

  • Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi rhoi cyllid ar gyfer ymchwil a datblygu.
  • Mae Cyfrif Cyflymu Effaith Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol Prifysgol Bangor wedi rhoi cyllid ar gyfer cynnwys y cyhoedd.

Cafwyd cefnogaeth mewn da gan:

  • Cyfoeth Naturiol Cymru
  • Cyngor Gwynedd
  • Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd
  • Golau Media
  • Photo Imaging

Site footer