Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Digwyddiadau ym Mangor

Nos Sadwrn 15.10.2016

Storiel, Bangor

Noswaith o sain, geiriau a delweddau. (poster)

19:00 Lluniaeth rhad ac am ddim
19:30 Perfformiad

Mae'r digwyddiad yn ganlyniad i phrosiect celf rhyngddisgyblaethol sydd â ffocws ar Fangor, a'i afon cydd, yr Adda. Bydd yn cynnwys gwaith gan bardd Zoë Skoulding, cerddor Alan Holmes, ag artist gweledol Ben Stammers.

Am ddim

Dach chi yma!

Siawns i gymryd olwg newydd ar Fangor

Dydd Sadwrn Ebrill 9fed 11 – 3

Rydych yn gwahodd gan Zoë Skoulding a Ben Stammers i ymuno ar ei archwiliadau o'r Afon Adda. Mi fyddan nhw yn y Ganolfan Deiniol ar Dydd Sadwrn Ebrill 8fed 11 – 3 yn creu map synhwyrol o lwybr yr Adda trwy canol Bangor – maent yn gofyn am eich help am hyn. Am 12, 1 a 2y.h. mi fydd yna dro bach lawr i wrando i'r afon.


Taith Gerdded

Dydd Sadwrn 5 Mawrth 1.30-4.30pm

Man cyfarfod: Wrth y goeden geirios wrth ochr Topps Tiles, ger Cylchfan Tesco

Man gorffen: Clwb Crosville, Hirael

Teimlwch guriad calon gwythïen guddiedig Bangor...

Dewch ar daith i ddilyn llwybr afon anweledig y ddinas o'i tharddiad hyd y môr. Dewch i rannu eich ymateb, eich syniadau, neu eich atgofion.

Bydd y daith yn gorffen gyda lluniaeth yng Nghlwb Crosville, a bydd cyfle i gyfrannu at brosiect celf cydweithredol rAdda sy'n cael ei arwain gan Ben Stammers a Zoë Skoulding.

AM DDIM

Rhowch wybod inni os hoffech ymuno â ni ar y daith:

e-bost z.skoulding@bangor.ac.uk

Site footer